Lisa Yaz Okulu

Arş. Gör. Dr. Alper Gürarslan

alpergurarslan
 

Dr. Alper Gürarslan, Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirdikten sonra ABD North Carolina State University’de master ve doktora eğitimlerini tamamlayıp, aynı üniversitede doktora sonrası araştırmacı olarak 1 yıl çalışmıştır. 2017’de İTÜ’de çalışmaya başlamış olup, Avrupa Birliği’nin genç araştırmacılara verdiği Marie Curie desteğini almıştır. Giyilebilir elektronikler alanında bilimsel çalışmalar yürütmektedir.