Lisa Yaz Okulu

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Leblebici Başar

denizleblebicibasar
 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans (2001), yüksek lisans (2004) ve doktora (2013) derecelerine sahiptir. İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, 2003-2013 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2013’den bu yana doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bilişsel tasarım, tasarlama metodları, tasarlama sürecinin zihinsel boyutu ve yaratıcılık konularında akademik çalışmaları, ayakkabı ve moda aksesuarları tasarımı konusunda ise profesyonel tasarım çalışmaları bulunmaktadır. A.B.D’de SUNY-Albany Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde çeşitli araştırma projeleri yürütmüştür. 2018’den bu yana İTÜ Görsel İletişim Tasarımı Koordinatörü olarak akademik çalışmalarının yanında idari görevine devam etmektedir.